Hungarian HyperGeertz Magyar


This file is part of HyperGeertz©WorldCatalogue(HTM)*
and contains all publications (= directly published or indirectly noted as public contributions
by Prof. Clifford James Geertz, PhD (1926-2006), made public in Hungarian language

* HyperGeertz is a protected Hypertext-Trademark (HTM) by Austrian law (UrhRG 1936 idgF 2018, Par. 21 & 24 iVm 40a).


 

All the following informations on Hungarian translations of works by C. Geertz were compiled by a person not able to speak or understand Hungarian. Any help by a native speaker of Hungarian in correcting or augmenting the informations below is highly welcome !!

A következő információkat a C. Geertz műveinek magyar fordításairól olyan személy állította össze, aki nem tudott magyarul beszélni vagy érteni. A magyar anyanyelvűek bármilyen segítségét az alábbi információk javításában vagy bővítésében nagyon örülünk !!
 
For a description of the structure and logic of this documentation see the English introduction.
A dokumentáció felépítésének és logikájának leírását lásd az angol bevezetésben.
 
Go directly to the general/ Menj közvetlenüla tábornokhoz HyperGeertz©WorldCatalogue.
 
 

Books/ Könyvek

 

94Bhun1
Az értelmezés hatalma: válogatott antropológiai írások. Budapest/HUN 1994: Századvég Kiadó (no ISBN-number; 405 p.).

 

Articles & Book chapters/ Cikkek és könyvfejezetek

 

88Thun1
Suru leírás: Út a kultúra értelmezö elméletéhez, in: Vári, András (ed.): Misszionáriusok a csónakban: antropológiai módszerek a társadalomtörténetben. Budapest/HUN 1988: Akadémiai Kiádo, ISBN 9630547996; pp. 13-61.

88Thun2
A kultúra fogalmának hatása az ember fogalmára, in: Kulturális közlemények (Budapest/HUN: Jelenkor Kiádo), no. 4 (1988), ISSN 1589-4959, pp. 67-75.

94Thun2

Az ethosz, a világkép és a szent szimbólumok elemzése, pp. 218-238 in 94Bhun1 "Az értelmezés hatalma: válogatott antropológiai írások".

94Thun3

Az ideológia mint kulturális rendszer, pp. 22-62 in 94Bhun1 "Az értelmezés hatalma: válogatott antropológiai írások".

94Thun4

A vallás mint kulturális rendszer, pp. 63–103 in 94Bhun1 "Az értelmezés hatalma: válogatott antropológiai írások".

94Thun5

A forradalom után: a nacionalizmus sorsa az új államokban, pp. 104-125 in 94Bhun1 "Az értelmezés hatalma: válogatott antropológiai írások".

94Thun6

Mély játék: jegyzetek a bali kakasviadalról, pp. 126-169 in 94Bhun1 "Az értelmezés hatalma: válogatott antropológiai írások".

94Thun7

Jelen lenni: Az antropológia és az írás helyszíne, pp. 352-368 in 94Bhun1 "Az értelmezés hatalma: válogatott antropológiai írások".

94Thun8

A művészet mint kulturális rendszer, pp. 239-267 in 94Bhun1 "Az értelmezés hatalma: válogatott antropológiai írások".

94Thun9

Elmosódott mufajok: a társadalmi gondolkodás átalakulása, pp. 268-285 in 94Bhun1 "Az értelmezés hatalma: válogatott antropológiai írások".

94Thun10

Mai gondolkodásunk: út a moderne gondolat etnográfiája fele, pp. 286-304 in 94Bhun1 "Az értelmezés hatalma: válogatott antropológiai írások".

94Thun11

Anti-antirelativizmus, pp. 305-331 in 94Bhun1 "Az értelmezés hatalma: válogatott antropológiai írások".

94Thun12

A sokféleség édes haszna, pp. 332-351 in 94Bhun1 "Az értelmezés hatalma: válogatott antropológiai írások".

94Thun13
A bennszülöttek szemszögébôl: az antropológiai megértés természetérôl, pp. 200-217 in 94Bhun1 "Az értelmezés hatalma: válogatott antropológiai írások".

98Thun1
Az identitás politikájáról, in: Magyar Lettre Internationale (Budapest/HUN: Jelenkor Kiadó), ISSN 0866-692X, no. 31 (1998), pp. 25-27.

00Thun1
Kultúrák, in: Magyar Lettre Internationale (Budapest/HUN: Jelenkor Kiadó), ISSN 0866-692X, no. 38 (2000), pp. ?

00Thun2
Osztályozó, naptárak és a pontos idő (Classification, Calendars and Time), in: Fejős, Zoltán/  (ed./szerk.): Idő és antropológia. Fordítások gyűjteménye. Budapest/HUN 2000: Osiris, ISBN
9633890233; pp. 103-111.

00Thun3

Történelem és antropológia, in: Sebők, Marcell (ed./szerk.): Történeti antropológia. Módszertani írások és esettanulmányok. Budapest/HUN 2000: Replika Kör, ISBN 9630397617, pp. 109-122 (series Replika Könyvek 7).

01Thun1
Az eszes vadember (Lévi-Straussról), in: Magyar Lettre Internationale (Budapest/HUN: Jelenkor Kiadó), ISSN 0866-692X, no. 40 (2001), pp. 6-9.

01Thun2
Osztályozó naptárak és a pontos idő, in: Fejős Zoltán (ed.): Idő és antropológia. Fordítások gyűjteménye. Budapest/HUN 2001: Osiris Könyvkiadó, ISBN 9633890233; pp. 103-111.

02Thun1
Városok (Pare és Sefrou), in: Magyar Lettre Internationale (Budapest/HUN: Európai Kulturális Alapítvány), ISSN 0866-692X, no. 45 (2002), pp. 67-70.

02Thun2
Az utolsó humanista, in: BUKSZ. Budapesti Könyvszemle (Budapest/HUN: Budapesti Könyvszemle BUKSZ), ISSN 0865-4247, vol. 14 no. 4 (2002), pp. 400-404.

03Thun1
Darabokból álló világ (a kultúra és a politika térképének megváltozása)
,
in: Magyar Lettre Internationale (Budapest/HUN: Európai Kulturális Alapítvány), ISSN 0866-692X, no. 49 (2003), pp. 17-20

03Thun2
Diszciplínák, in: Magyar Lettre Internationale (Budapest/HUN: Európai Kulturális Alapítvány), ISSN 0866-692X, no. 47 (2003), pp. 30-36.

04Thun1
Hegemóniák
, in: Magyar Lettre Internationale (Budapest/HUN: Európai Kulturális Alapítvány), ISSN 0866-692X, no. 51 (2004), pp. 23-27.

04Thun2
Országok, in: Magyar Lettre Internationale (Budapest/HUN: Európai Kulturális Alapítvány), ISSN 0866-692X, no. 53 (2004), pp. ?

05Thun1
A singgahani medresze (Modernitások), in: Magyar Lettre Internationale (Budapest/HUN: Európai Kulturális Alapítvány), ISSN 0866-692X, no. 55 (2005), pp. ?

06Thun1
A leghrosszab hír az …. in: Anthropolis Online (Antropológiai Közhasznú Egyesület, Budapest/HUN: Anthropolis Egyesület), ISSN 1785-2447, vol. 3 no.1 (2006), pp. ?

07Thun1

Tétova antropológia. Mezítláb végigsétálni a kultúra egészén,  in: Magyar Lettre Internationale (Budapest/HUN: Jelenkor Kiadó), ISSN 0866-692X, no. 65 (2007), pp. 66-68.

11Thun1
Michel Foucault-rol, in: Magyar Lettre Internationale (Budapest/HUN: Jelenkor Kiadó), ISSN 0866-692X, no. 82 (2011), pp. 67-69.
 
Interviews, Oral & Audiovisual presentations/ Interjúk, szóbeli és audiovizuális előadások
 
94Thun1
Interjú Clifford Geertzcel (Handler, Richard, interviewer), pp. 369-393 in 94Bhun1 "Az értelmezés hatalma: válogatott antropológiai írások".
 

Reprints/ Újranyomtatás

 

01Rhun1
Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások (2. kiadás/ edition; (ed./ epilogue) válogatás, utószó: Niedermüller, Péter), Budapest/HUN 2001: Osiris  (ISBN 9633793289; 455 p.)

12Rhun1
Modernitások (After the fact), in: Magyar Lettre Internationale (Budapest/HUN: Európai Kulturális Alapítvány), ISSN 0866-692X, vol 85 (2012), pp. 28-33