Turkish HyperGeertz Türk


This file is part of HyperGeertz©WorldCatalogue(HTM)
and contains all publications (= directly published or indirectly noted as public contributions
by Prof. Clifford James Geertz, PhD (1926-2006), made public in Turkish language

* HyperGeertz is a protected Hypertext-Trademark (HTM) by Austrian law (UrhRG 1936 idgF 2018, Par. 21 & 24 iVm 40a).


 

All the following informations on Turkish translations of works by C. Geertz were compiled by a person with no ability to speak the Turkish language. Any help by a native speaker of Turkish in correcting or augmenting the informations below is highly welcome !!

C. Geertz'in eserlerinin Türkçe tercümeleri ile ilgili tüm bilgiler, Türkçe konuşamayan bir kişi tarafından derlenmiştir. Anadili Türkçe olan birinin bu bilgilerin düzeltilmesi veya çoğaltılması için yapacağı her türlü yardım memnuniyetle karşılanacaktır !!

For a description of the structure and logic of this documentation see the English introduction.

Bu dokümantasyonun yapısı ve mantığının bir açıklaması için İngilizce girişe bakın.
 
Go directly to the general/ Doğrudan generale git  HyperGeertz©WorldCatalogue.
 
 

Books/ Kitabın

 

01Ttur1
Gerçegin ardindan: bir antropologun gözünden iki islam ülkesinin son kırk yılı, Istanbul & Ankara/TUR 2001: Iletisim Yayincilik A.S., ISBN 9789754709407; 200 p. 

07Ttur1
Yerel Bilgi. Istanbul & Ankara/TUR 2007: Dost Kitabevi editors,
ISBN 9789752983106, 254 p.;

10Ttur1
Kulturlerin Yorumlanmasi, Ankara/TUR: Dost kitabevi yayınları, ISBN 9789752984196, 496 p.;

12Ttur1
Iki kültürde İslam. Fas ve Endonezya'da dinî değişim, İstanbul/TUR: Küre Yayınları, ISBN 97860553832442012, 135 p.

 

Articles & Book chapters/ Makaleler ve kitap bölümleri

90Ttur1
'Yerli Gözüyle': Antropolojik Anlamanın Doğası Üstüne, in:
Rabinow, Paul/ Sullivan, William M. (eds.): Toplum Bilimlerinde Yorumcu Yaklaşım, Istanbul/TUR 1990: Hürriyet Vakfı Yayınları, no ISBN-no., pp. ??

15Ttur1
Seçilmiş Ders: Anti Anti-Görececilik, in: Altuntek, N. Serpil (ed.): Yöntembilim Üzerine Antropolojik Okumalar, Ankara/TUR: Dipnot Yayınlan, ISBN 9786054878468, pp. 125-158.

 

Reprints/ Yeniden baskılar

 

10Rtur1
Gerçeğin Ardından: Bir Antropoloğun Gözünden İki İslam Ülkesinin Son Kırk Yılı, Ankara/TUR 2011: Dipnot Yayınları, ISBN 9786054412211, 248 p.

12Rtur1
'Yerli Gözüyle': Antropolojik Anlamanın Doğası Üstüne, in:
Rabinow, Paul/ Sullivan, William M. (eds.): Toplum Bilimlerinde Yorumcu Yaklaşım, Istanbul/TUR:
Deniz Yayınları, ISBN 9786054126019, pp. ??

 

To be clarified/ Açıklığa kavuşturmak

Ütopya Yayinevi, Yerli'nin Bakisi Etnografya: Kuram ve Yöntem, N. Serpil Altuntek, Ankara, 2009, ISBN 9789756361894