Slovenian HyperGeertz Slovenščina


This file is part of HyperGeertz©WorldCatalogue(HTM)
and contains all publications (= directly published or indirectly noted as public contributions
by Prof. Clifford James Geertz, PhD (1926-2006), made public in Slovenian language

* HyperGeertz is a protected Hypertext-Trademark (HTM) by Austrian law (UrhRG 1936 idgF 2018, Par. 21 & 24 iVm 40a).


 

All the following informations on Slovenian translations of works by C. Geertz were compiled by a person with limited ability to speak the Slovenian language. Any help by a native speaker of Slovenian in correcting or augmenting the informations below is highly welcome !!

Vse naslednje podatke o slovenskih prevodih del C. Geertza je sestavila oseba z omejenim znanjem slovenskega jezika. Vsaka pomoč domačega govorca slovenščine pri popravljanju ali dopolnjevanju spodnjih informacij je zelo dobrodošla !!
 

Before the disintegration of Yugoslavia 1991-1992 into the six successing states (Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia, Montenegro, North Makedonia), besides Slovenian the common Yugoslavian language was Serbocroatian. Therefore translations into other successing languages are included here.

Pred razpadom Jugoslavije 1991-1992 na šest držav naslednic (Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Bosno, Črno goro, Severno Makedonijo) je bil poleg slovenščine skupni jugoslovanski jezik tudi srbohrvaščina. Zato so tukaj vključeni prevodi v druge naslednje jezike.

 


For a description of the structure and logic of this documentation see the English introduction.

Za opis strukture in logike te dokumentacije glejte angleški uvod.

 

Go directly to the general/ Pojdi neposredno na generalko HyperGeertz©WorldCatalogue.

 

 

Articles & Book chapters/ Članki in poglavja o knjigah

 

96Tslo1
Z domorodskega zornega kota: o naravi antropologo, in: "ČKZ":
Časopis za Kritiko Znanosti (Ljubljana/SLO: Študentska); ISSN 0351-4285, vol. 24  no.179 (1996), pp. 91-105.

98Tslo1

Jezikovna etiketa, in  Blapis: časopis študentov jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ISSN 1408-1709,  vol. 2, no. 2. (1998), pp. 22-25

 

Translations into other languages of former Yugoslavia/ Prevodi v druge jezike nekdanje Jugoslavije

 

Serbian translations/ Srbski prevodi

 

Croatian translations/ Hrvaški prevodi

 

Makedonian translations/ Makedonski prevodi

 

Bosnian translations/ Bosanski prevodi