Polish HyperGeertz Polskie


This file is part of HyperGeertz©WorldCatalogue(HTM)
and contains all publications (= directly published or indirectly noted as public contributions
by Prof. Clifford James Geertz, PhD (1926-2006), made public in Polish language

* HyperGeertz is a protected Hypertext-Trademark (HTM) by Austrian law (UrhRG 1936 idgF 2018, Par. 21 & 24 iVm 40a).


 

All the following informations on Polish translations of works by C. Geertz were compiled by a person with limited abilities to speak Polish. Any help by a native speaker of Polish in correcting or augmenting the informations below is highly welcome !!

Wszystkie informacje na temat polskich tłumaczeń dzieł C. Geertza zostały zebrane przez osobę z ograniczonymi umiejętnościami posługiwania się językiem polskim. Jakakolwiek pomoc native speakera języka polskiego w poprawieniu lub uzupełnieniu tych informacji jest bardzo mile widziana!

For a description of the structure and logic of this documentation see the English introduction.

Opis struktury i logiki tej dokumentacji znajduje się we wprowadzeniu w języku angielskim.
 

Go directly to the general/ Udaj się bezpośrednio do generała  HyperGeertz©WorldCatalogue.

 

 

Books/ Książki

 

00Tpol1
Dzieło i życie: antropológ ako autor. Warszawa/POL 2000: Wydawce KR, ISBN
8386989548, 205 p.

03Tpol2

Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, Kraków/POL 2003: Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, ISBN 832420377X, 351 p.

05Tpol1
Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, Kraków/POL 2005: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 8323319316; 251 p.

05Tpol2
Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków/POL 2005: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , ISBN 8323320543; 533 p.

06Tpol1

Nagara. Państwo-teatr na Bali w XIX wieku. Kraków/POL 2006: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 83-233-2180-9, 298 p.

10Tpol1

Po fakcie: dwa kraje, cztery dekady, jeden antropolog, Kraków/ POL 2010: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 9788323329664, 200 p.

 

Articles & Book chapters/ Artykuły i rozdziały w książkach

 

90Tpol1
O gatunkach zmąconych (Nowe konfiguracje myśli społecznej), in: Teksty drugie (Warszawa/POL: Ruch S.A. dla "Wydawnictwo Instytutu Badan Literackich PAN"), ISSN 0867-0633, no. 2 (1990), pp. 112-130

92Tpol1

Religia jako system kulturowy, in: Mokrzycki, Edmund (ed.): Racjonalność i styl myślenia, Warszawa/POL 1992: wyd. IFiS PAN, ISBN 8385194606; pp. 498-554

97Tpol1
Historia i antropologia, in: Konteksty: antropologia kultury, etnografia, sztuka (Warszawa/POL: Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki),
ISSN 1230-6142, vol. 51 no.1-2 (= no. 236-237; 1997), pp. 6-12.

99Tpol1
Anty anty-relatywizm, in: Michał Buchowski [red.]: Amerykánska antropologia postmodernistyczna, Warszawa/POL 1999: Instytut Kultury, ISBN
8385323864; pp. 61ff.

00Tpol2
Zaswiadczajace ja: dzieci Malinowskiego, in: Konteksty: Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury-etnografia-sztuka (Warszawa/POL: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), ISSN 1230-6142, vol. 54 no. 1-4 (= no. 248-251; 2000), pp. 108-121.

02Tpol1

Świat w kawałkach – kultura i polityka u schyłku wieku, in: Wolska, Dorota/ Brocki, Marcin (red.): Clifford Geertz – lokalna lektura, Kraków/POL 2002: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 832331604X; pp. ?

03Tpol1

Opis gęsty - w stronę interpretatywnej teorii kultury, in: Kempny, Marian, & Nowicka, Ewa (red.): Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, Warszawa/POL 2003: Wydawnictwo PWN (Elementy teorii antropologicznej - wprowadzenie 7), ISBN 8301142707, pp. 36-58.

03Tpol3

Świat w kawałkach – kultura i polityka u schyłku wieku, in: Wolska, Dorota, & Brocki, Marcin (red.): Clifford Geertz – lokalna lektura, Kraków/POL 2003: Uniwersytet Jagiellońsi, ISBN 832331604X, pp. 11-50.

03Tpol4

Myślenie jako działanie moralne: etyczny wymiar antropologicznych badań terenowych w nowopowstałych państwach, in: Wolska, Dorota, & Brocki, Marcin (red.): Clifford Geertz – lokalna lektura, Kraków/POL 2003: Uniwersytet Jagiellońsi, ISBN 832331604X, pp. 51-68.

03Tpol5

Kultura Umysł Mózg. Mózg Umysł Kultura, in: Wolska, Dorota, & Brocki, Marcin (red.): Clifford Geertz – lokalna lektura, Kraków/POL 2003: Uniwersytet Jagiellońsi, ISBN 832331604X, pp. 69-82.

 05Tpol3
Głęboka gra: walki kogutów na Bali, in: Dialog (Warszawa/POL), ISSN 0012-2041, vol. 50, no. 7/8 (2005), pp. 89-106.

 

11Tpol1
Kultura, umysł, mózg, in:Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warzawa), ISSN‎ ‎0867-0633, Nr 1-2 (2011), pp. 31-42.

11Tpol2

Epilog. Zdobywając doświadczenia, autoryzując siebie, in: Turner, Victor Witter/ Bruner, Edward. M. (ed.): Antropologia doświadczenia, Kraków/POL 2011: Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 8323330360; pp. 393-402.
  • translation of 86Aeng2 "Epilogue: making experiences, authoring selves" into Polish, trad./ tłum.: E. Klekot; A. Szurek.

 

Reprints/ Przedruki

 

98Rpol1

Religia jako system kulturowy, in: Piwowarski, Władysław (red.): Socjologia religii. Antologia tekstów, Kraków/POL 1998: Z.W. NOMOS, ISBN 8385527680; pp. 40-68.

98Rpol2
O gatunkach zmąconych. Nowe konfiguracje myśli społecznej, in: Nycz, Ryszard (ed.): Postmodernizm. Antologia przekladów, Kraków/POL 1998: Wydawnictwo Baran i Suszczynski, ISBN
83-85845-63-1; pp. 214-235.

10Rpol1

Opis gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury, Warszawa/POL: Właściciel Portalu Docer.pl (Administrator Danych Osobowych), online only.