Book information:

Clifford Geertz: Wiedza lokalna (2005)
(= HyperGeertz-05Tpol1).

Views

Short description

 

"Dzięki zażyłości z "wiedzą lokalną" w swych esejach obejmujących wszystkie zagadnienia, począwszy od sztuki i zdrowego rozsądku po charyzmę i konstrukcję jaźni, Clifford Geertz pogłębia nasze rozumienie ludzkich społeczności. Wiedza lokalna, uzupełniający tom Interpretacji kultur (2005), stanowi kontynuację prowadzonych przez Geertza badań nad znaczeniem kultury i wagą kulturowej wspólnoty symbolicznej jako drogi do rozumienia świata. Trzecie wydanie niniejszej książki zawiera nowe wprowadzenie, w którym Gertz ponownie przywołuje znamienną dla swej twórczości idę relacji między wiedzą abstrakcyjną i konkretną w antropologii - tego, jak krążymy między rozumieniem idei i rzeczy a rozumieniem kultur, które je tworzą. Wykorzystując tarcia między tymi obszarami rozumienia, Geertz zachęca czytelników, by swych doświadczeń przykładali inną miarę."
(http://www.wuj.pl/index.php?DID=0x001701000300010000000000000007e2)

 

Table of contents

Reviews: