Czechoslovakian HyperGeertz čeština slovák


This file is part of HyperGeertz©WorldCatalogue(HTM)
and contains all publications (= directly published or indirectly noted as public contributions
by Prof. Clifford James Geertz, PhD (1926-2006), made public in Czechian or Slovakian language

* HyperGeertz is a protected Hypertext-Trademark (HTM) by Austrian law (UrhRG 1936 idgF 2018, Par. 21 & 24 iVm 40a).


 

All the following informations on Czechoslovakian translations of works by C. Geertz were compiled by a person with limited abilities to speak or understand the Czechoslovakian language. Any help by a native speaker of Czechoslovakian in correcting or augmenting the informations below is highly welcome !!

Všechny následující informace o československých překladech děl C. Geertze byly sestaveny osobou s omezenými schopnostmi mluvit nebo rozumět československému jazyku. Jakákoli pomoc rodilého mluvčího československého při opravě nebo doplnění níže uvedených informací je velmi vítána !!

For a description of the structure and logic of this documentation see the English introduction.

Popis struktury a logiky této dokumentace najdete v anglickém úvodu.
 
Go directly to the general/ Jděte přímo k generálovi  HyperGeertz©WorldCatalogue.
 
 

Books/ Knihy

 

00Tcze2
Interpretace kultur: vybrané eseje, Praha/CZE 2000: Sociologické nakladatelství , ISBN 9788085850895, 565 p., with an afterword by Hana Červinkova.

01Tcze1
Interpretace kultur: vybrané eseje. Praha/CZE 2001: Vydalo nakladatelství SLON (ISBN 8085850893; 565 pp.);

 

Articles & Book chapters/ Články a kapitoly knih

 

96Tcze1

Hluboká hra: poznámky ke kohoutím zápasům na Bali, in: Soukup, Václav (ed.): Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha/CZE 1996: Univerzita Karlova, ISBN 8071841587; pp. 252-259.

00Tsvk1
Na mieste činu, in: Slovensky národopis [Slovak Ethnology] (Bratislava/SVK: Slovenská Akadémie Vied), ISSN 1335-1303, vol. 48 no. 1 (2000), pp. 93-103.

05Tcze1

Náboženství jako kulturní systém [1973], in: Lužný, Dušan (ed.): Řád a moc: vybrané texty ze sociologie náboženství, Brno/CZE 2005: Masarykova univerzita, ISBN 8021030437, pp. 123-158.

 

Interviews, Oral & Audiovisual presentations/ Rozhovory, ústní a audiovizuální prezentace

 

99Icze1
Interview with Clifford Geertz (with Hana Cervinková), in: Cargo: casopis pro kulturní/ sociální antropologii (Praha/CZE: Stanovy),
ISSN 2336-1956, no. 3/4 (1999); pp. 221-225.

03Tsvk1

"Nevytváram systémy": Rozhovor s Cliffordom Geertzom (interview with Arun Micheelsen), in: Kritika a Kontext. Casopis kritického myslenia / Journal of critical thinking (Bratislava/SVK), ISSN 1335-1710, no. 3/2003, pp. ?

 

Reprints/ Dotisky

 

05Rcze1
Náboženství jako kulturní systém, in: Lužný, Dušan (ed.): Řád a moc. Vybrané texty ze sociologie náboženství, Brno/CZE 2005: Nakladatelství Masarykova univerzita-Vydavatelství Brno,
ISBN 8021030437, pp. 123-158.