Estonian HyperGeertz Eestlane


This file is part of HyperGeertz©WorldCatalogue(HTM)* »
and contains all publications (= directly published or indirectly noted as public contributions
by Prof. Clifford James Geertz, PhD (1926-2006), made public in Estonian language

* HyperGeertz is a protected Hypertext-Trademark (HTM) by Austrian law (UrhRG 1936 idgF 2018, Par. 21 & 24 iVm 40a).


 

All the following informations on Estonian translations of works by C. Geertz were compiled by a person not able to speak or understand Estonian. Any help by a native speaker of Estonian in correcting or augmenting the informations below is highly welcome !!

Kõik järgmised andmed C. Geertzi teoste eestikeelsete tõlgete kohta koostas inimene, kes ei oska eesti keelt rääkida ega mõista. Igasugune emakeelena rääkiva eesti keele abi allpool toodud teabe parandamiseks või täiendamiseks on väga teretulnud !!

 

For a description of the structure and logic of this documentation see the English introduction.

Selle dokumentatsiooni struktuuri ja loogika kirjelduse leiate ingliskeelsest sissejuhatusest.

 

Go directly to the general/ Minge otse kindrali juurde HyperGeertz©WorldCatalogue.

 

 

Books/ Raamatud

 

03Test1

Omakandi tarkus. Esseid tõlgendavast antropoloogiast (edited by Marek Tamm), Tallinn/EST 2003: Varrak & Tartu/EST 2003: Greif (ISBN 9985307534, 351 p.).

17Test1

Kultuuride tõlgendamine. valitud esseed Tallinn/EST 2017: Kirjastus Tänapäev, ISBN 9789949852499, 619 p.

 

Articles & Book chapters/ Artiklid ja raamatute peatükid

 

90Test1
Religioon kui kultuurisüsteem, in: Akadeemia: Eesti Kirjanike Liidu kuukiri Tartu (Tartu/EST: Tartu Ülikooli Kirjastus), ISSN 1736-9762, no. 11 (1990), pp. 2301-2328;

07Test1
Tihe kirjeldus: Tõlgendava kultuuriteooria poole, in: Vikerkaar (Tallinn/EST: Väljaandja SA Kultuurileht), ISSN 0234-8160, no. 4-5 (2007), pp. 78-110.

 

Interviews, Oral & Audiovisual presentations/ Intervjuud, suulised ja audiovisuaalsed ettekanded

 

03Iest1

Kultuur, tekst ja tähendus: Intervjuu Clifford Geertziga (interview with Toomas Gross & Marek Tamm), published first in 03Test1 ("Omakandi tarkus: Esseid tõlgendavast antropoloogiast"), pp. 324−331.