Book information:

Clifford Geertz: Kultūrų interpretavimas (2005)
(= HyperGeertz-05Blit1).

Views

Short description

Table of contents

 

Part I
(1) "Tirötasis apraöymas: interpretacinės kultūros teorijos link",
pp. ? (73Aeng1).
(2) "'Čiabuvio akimis': apie antropologinio supratimo prigimtį",
pp. ? (74Aeng2).
(3)  "Sumiöę ûanrai: socialinės minties pokyčiai,
pp. ? (80Aeng2).
(4)  Kultūros sampratos įtaka ûmogaus sampratai,
pp. ? (62Aeng1).

 

Part II
(5) Religija kaip kultūros sistema,
pp. ? (66Aeng1).
(6) Etosas, pasaulėûiūra ir öventųjų simbolių analizė,
pp. ? (57Aeng1).
(7) Ideologija kaip kultūros sistema,
pp. ? (64Aeng2).
(8) Sveika nuovoka kaip kultūros sistema,
pp. ? (75Aeng1).
(9) Menas kaip kultūros sistema,
pp. ? (76Aeng1).

 

Part III
(10) Asmuo, laikas ir elgsena Balyje,
pp. ? (66Beng1).
(11) "Gilusis loöimas: pastabos apie Balio gaidûių kapotynes",
pp. ? (72Aeng1).

Reviews:

(none up to now)