Romanian HyperGeertz Rom‚nă


This file is part of HyperGeertz©WorldCatalogue(HTM)
and contains all publications (= directly published or indirectly noted as public contributions
by Prof. Clifford James Geertz, PhD (1926-2006), made public in Turkish language

* HyperGeertz is a protected Hypertext-Trademark (HTM) by Austrian law (UrhRG 1936 idgF 2018, Par. 21 & 24 iVm 40a).


 

All the following informations on Romanian translations of works by C. Geertz were compiled by a person with limited ability to speak the Romanian language. Any help by a native speaker of Romanian in correcting or augmenting the informations below is highly welcome !!

Toate informațiile despre traducerile Ón limba rom‚nă ale operelor lui C. Geertz au fost compilate de o persoană cu capacitate limitată de a vorbi limba rom‚nă. Orice ajutor al unui vorbitor nativ de rom‚nă pentru corectarea sau mărirea informațiilor de mai jos este foarte binevenit !!

For a description of the structure and logic of this documentation see the French or English introduction.

Pentru o descriere a structurii și logicii acestei documentații, consultați introducerea Ón franceză sau engleză.
 
Go directly to the general/ Mergi direct la general  HyperGeertz©WorldCatalogue.
 
 

Books/ Cărți

14Trom1

Interpretarea culturilor. Eseuri alese. Cluj-Napoca/ROM 2014: Editura Tact, ISBN 9786068437309 442 p.

 

Articles & Book chapters/ Articole și capitole de carte

 

01Trom1

Religia ca experienţă, sens, identitate, putere, in: Secolul 21. Publicaţie periodică de sinteză, dialogul culturilor, ştiinţele omului, literatură universală (Bucureşti/ROM: Uniunea Scriitorilor din Rom‚nia/ Editura Fundaţiei Culturale Secolul 21), ISSN 1582-4802, Nr. 7/9 (Iul.-Sept. 2001), pp. 159-176.

 

Interviews, Oral & Audiovisual presentations/ Interviuri, prezentări orale și audiovizuale

 

97Trom1

Interviu cu Clifford Geertz, in: Caietele Tranzitiei (Cluj/ROM: Babes-Bolyai University Press), ISSN 1453-3561, no. 1 (1997), pp. ?.