Catalan HyperGeertz Catalą


This file is part of HyperGeertz©WorldCatalogue(HTM)
and contains all publications (= directly published or indirectly noted as public contributions
by Prof. Clifford James Geertz, PhD (1926-2006), made public in Catalan language

* HyperGeertz is a protected Hypertext-Trademark (HTM) by Austrian law (UrhRG 1936 idgF 2018, Par. 21 & 24 iVm 40a).


 

All the following informations on Catalan translations of works by C. Geertz were compiled by a person with limited ability to speak the Catalan language. Any help by a native speaker of Catalan in correcting or augmenting the informations below is highly welcome !!

Totes les informacions següents sobre traduccions al catalą d’obres de C. Geertz van ser compilades per una persona amb una capacitat limitada de parlar la llengua catalana. Qualsevol ajuda d'un parlant nadiu de catalą per corregir o augmentar la informació següent és molt benvinguda.

 

For a description of the structure and logic of this documentation see the Spanish introduction. 
Per obtenir una descripció de l'estructura i la lņgica d'aquesta documentació, consulteu la introducció en castellą.
Go directly to the general/ Aneu directament al general HyperGeertz©WorldCatalogue.
 

 

Articles & Book chapters/ Articles i capķtols de llibres

 

04Tcat1
Una professió inconstant. La vida antropolņgica en temps interessants, in: El contemporani. Revista d'histņria (Barcelona/SPA: Universitat de Barcelona: Centre d'estudis Historiogrąfics), ISSN 1133-519X, no. 29 (2004), S. 65-73.

 

See also/ Vegeu també

 

Spanish translations / Traduccions al castellą