Swedish HyperGeertz Svenska


This file is part of HyperGeertz©WorldCatalogue(HTM)
and contains all publications (= directly published or indirectly noted as public contributions
by Prof. Clifford James Geertz, PhD (1926-2006), made public in Swedish language

* HyperGeertz is a protected Hypertext-Trademark (HTM) by Austrian law (UrhRG 1936 idgF 2018, Par. 21 & 24 iVm 40a).


 

All the following informations on Swedish translations of works by C. Geertz were compiled by a person with limited abilities to understand Swedish. Any help by a native speaker of Swedish in correcting or augmenting the informations below is highly welcome !!

All information om svenska översättningar av verk av C. Geertz sammanställdes av en person med begränsad förmåga att tala svenska. All hjälp av en modersmålsvensk med att korrigera eller utöka informationen är mycket välkommen !!
 
For a description of the structure and logic of this documentation see the English introduction.
För en beskrivning av strukturen och logiken i denna dokumentation, se den engelska introduktionen.
 
Go directly to the general/ Gå direkt till generalen HyperGeertz©WorldCatalogue.
 
 

Books/ Böcker

 

71Tswe1
Kolonialism och jordbruksutveckling: de ekologiska foeraendringsprocesserna i Indonesien. Lund/SWE 1971: Gleerup, OCLC 187150614, 225 p.;

 

Articles & Book chapters/ Artiklar och bokkapitel

 

91Tswe1
Tjock beskrivning: för en tolkande kulturteorie, in: Häften för Kritiska Studier (Stockholm/SWE: Fören), ISSN 0345-4789, no. 3 (1991), pp. 13-33.