Norwegian HyperGeertz Norsk


This file is part of HyperGeertz©WorldCatalogue(HTM)
and contains all publications (= directly published or indirectly noted as public contributions
by Prof. Clifford James Geertz, PhD (1926-2006), made public in Norwegian language

* HyperGeertz is a protected Hypertext-Trademark (HTM) by Austrian law (UrhRG 1936 idgF 2018, Par. 21 & 24 iVm 40a).


 

All the following informations on Norwegian translations of works by C. Geertz were compiled by a person with limited abilities to understand Norwegian. Any help by a native speaker of Norwegian in correcting or augmenting the informations below is highly welcome !!

All informasjon om norske oversettelser av verk av C. Geertz ble samlet av en person med begrenset evne til å forstå norsk. Enhver hjelp fra en norsk morsmål til å korrigere eller utvide denne informasjonen er hjertelig velkommen !!

For a description of the structure and logic of this documentation see the English introduction.

For en beskrivelse av strukturen og logikken til denne dokumentasjonen, se engelsk introduksjon.
 

Go directly to the general/ Gå direkte til generalen  HyperGeertz©WorldCatalogue.

 
 

 

Articles & Book chapters/ Artikler og bokkapitler

 

 

89Tnor1

Religionsdefinisjon, in: Gullestad, Marianne: Kultur og hverdagsliv: på sporet av det moderne Norge, Oslo/NOR 1989: Norge Universitetsforlaget, ISBN 8200027821, p. 154

01Tnor1

”Fra den innfødtes synsvinkel”: om den antropologiske forståelsens egenart, in: Lægreid, Sissel, & Skorgen, Torgeir  et al. (red.): Hermeneutisk lesebok, Oslo/NOR 2001: Spartacus forlag, ISBN 9788243001923, pp. 289-305.